Blog

door Justus

Online participatie: Hoe begin je?

Vaak haperen participatie projecten al voordat ze goed en wel zijn begonnen. Vijf tips om de belangrijke eerste fase succesvolle te doorlopen. In het artikel 'Online particpatie, zo doe je dat' zijn we uitgebreid ingegaan hoe je alle spelers binnen het sociaal domein zo goed mogelijk kan betrekken. De belangrijkste uitgangspunten geven daarvoor een houvast. Maar ook die uitgangspunten kunnen niet zonder een goede projectstart. Daarvoor zijn deze vijf tips bedoeld.