Echte betrokkenheid

Lage medewerkerbetrokkenheid is een serieus probleem. Een omslag bewerkstelligen vergt omdenken

Plek medewerkerbetrokkenheid

Betrokkenheid

Iedereen heeft het over betrokkenheid en niemand is er tegen. Maar toch is volgens onderzoeksbureau Gallup maar 12% van de Nederlandse werknemers betrokken bij zijn of haar werk. Dat leidt tot een slechte werksfeer, lagere productiviteit, veiligheids- en kwaliteitsincidenten, en hoog verzuim en verloop.

Bij veel organisaties staat het daarom hoog op de agenda, maar echt veranderen blijkt moeilijk. Wij denken dat medewerkers betrekken veel verder gaat dan ze goed informeren, ze een cursus aanbieden en zo nu en dan een personeelsfeest organiseren.

Steun van boven

Deze zomer kwamen de leden van de Business Roundtable met een nieuwe definitie van het doel van een onderneming. Behalve het maximaliseren van aandeelhouderswaarde moet dit nu ook zijn: het zorgen voor medewerkers, het investeren in je mensen en het bouwen van communities. Aldus de CEO’s van 180 multinationals, waaronder Apple, Ford, Walmart, Pepsi, Exxon, Mastercard, Amazon, Citigroup en Plekklanten KPMG, CBRE & Accenture.

Intrinsieke motivatie

Echte betrokkenheid creëren vergt omdenken, en dat begint aan de top. De medewerker centraal stellen betekent omschakelen van extrinsiek (salaris, lease-auto, gamification) naar intrinsiek motiveren. Dus samen werken aan het realiseren van verbondenheid, autonomie, meesterschap en een hoger doel (purpose).

Wij geloven dat dit de insteek moet zijn van een intranet of intern communicatieplatform. Dus niet informeren maar het gesprek aangaan, geen kennisdeling op zich maar horizons verbreden, geen productiviteitswidgets maar communities bouwen, geen individuele bijscholing maar sociaal leren. Een goede manier om dit in te richten is door het uitwerken van de medewerkerreis.

Intrinsieke motivatie

Bewezen succes

Bewezen succes

We hebben inmiddels al bijna 200 organisaties geholpen om stap voor stap meer vanuit de medewerker te denken. Daarvoor hebben we een goed uitgedachte aanpak, waarbij uiteraard de medewerkers zelf van begin af aan centraal staan. En dat werkt, want 97% van onze klanten blijft jaar in, jaar uit op Plek. Hun medewerkers willen niet meer terug. Die voelen zich veel beter op hun Plek!