Niki op 27 November 2018

Hoe GroenLinks politici door het hele land verbindt

In de politiek moet je van veel markten thuis zijn. Bastiaan de Leeuw is fractievoorzitter van GroenLinks in Alkmaar en projectleider op het Landelijk Bureau van de partij in Utrecht. Met twee benen in de dagelijkse politiek weet hij waar collega’s in het land behoefte aan hebben: een centrale plek waar alle raadsleden, wethouders en Tweede Kamerleden elkaar vinden en helpen.

update_Informatiepagina

Zelf doen

In de aanloop naar de verkiezingen werkten de lokale campagneleiders en fractievoorzitters met Slack. “Het directe contact beviel goed. Maar het zou voor ons onbetaalbaar zijn om de betaalde versie van Slack met grotere aantallen te gebruiken.”

De Leeuw kwam uit bij Plek. “Het is een Nederlands bedrijf. De lijnen zijn kort en dat is een prettige manier van werken. Dat merkten we direct aan hoe ze ons begeleidden bij het in gebruik nemen van Plek sociaal intranet. Ze denken mee en zijn helder over wat wij zelf moeten doen om ons platform te laten slagen. Bijvoorbeeld om goed uit te leggen aan collega’s dat kanalen als Facebook en WhatsApp niet geschikt zijn voor onze doelen, zonder Plek aan ze op te dringen.”

Communitymanager bewaakt en jaagt aan

De Leeuw trok vooraf en tijdens de lancering van Plek vooral de kar. Maar al vrij snel kwam er ook een communitymanager aan boord. “Als je van sociaal intranet een succes wilt maken, moet je er vooral tijd in investeren. Als je het overlaat aan de crowd – dan gaat het ‘m niet worden. Je moet iemand hebben die er scherp op is. De communitymanager enthousiasmeert, maakt content, fungeert als helpdesk en bewaakt de kanalen. Want het is zonde als er drie of vier groepen worden aangemaakt die over hetzelfde gaan.”

"Als je het overlaat aan de crowd – dan gaat het ‘m niet worden. Je moet iemand hebben die er scherp op is."

Bastiaan de Leeuw, fractieleider GroenLinks Alkmaar en projectleider Landelijke Bureau GroenLinks

Politieke slagkracht door samenwerking en kennisdeling

De Leeuw bracht ruim 650 raadsleden en 110 wethouders bij elkaar op Plek. Er zijn meer dan 100 afdelingen actief binnen de partij. Voor elke provincie, voor elke fractie, maar ook voor thema’s als zorg, de WMO, dierenwelzijn en milieu is er een eigen groep aangemaakt op het sociaal intranet.

Het uiteindelijke doel: de politieke slagkracht vergroten doordat je op een veel eenvoudigere manier kennis ontsluit en gebruikmaakt van de ervaring van anderen.. In het tijdperk voor Plek gingen kennisdeling en samenwerking lang niet zo soepel, benadrukt De Leeuw. “Wat ik zelf dan deed was websites afstruinen van lokale afdelingen om te kijken waar zij mee bezig waren. Of je las iets en je ging eens googelen. En dan vond je misschien ergens wel een motie. Nu zet iemand het op Plek en kunnen mensen er met elkaar over in discussie gaan.”

Als ander voorbeeld noemt hij een kwestie rond de Statiegeld Alliantie. “Dat is een oproep aan de overheid om ook op kleine flesjes en blikjes statiegeld te gaan heffen. Iemand deelde in Plek de kritische vragen die een andere partij hierover had gesteld. In no-time kwamen er veel reacties met tips voor hoe je daarop zou kunnen reageren. Voorheen was het een stuk lastiger om die input te verzamelen. Nu bereik je met zo’n vraag op Plek in één keer alle raadsleden die duurzaamheid in hun portefeuille hebben, plus verschillende wethouders die ermee te maken hebben.”

Het clubgevoel

“Tegelijkertijd wilden we het clubgevoel versterken. Daarom hebben we ervoor gekozen om ook te zenden. Eens in de twee weken publiceert onze communitymanager een interview met een raadslid op Plek. Daarin vertelt die persoon wat de motivatie was om raadslid te worden en waar je zoal tegenaan loopt. Die human interest komt goed tot zijn recht op Plek. We merken dat het goed gelezen wordt.”

“Kanalen als Facebook en WhatsApp zijn niet geschikt zijn voor ons. Onze rol is om dat uit te leggen aan onze collega’s. Daarbij hoort ook dat we zorgen voor een goed alternatief. Dat is gelukt, met Plek.”

Bastiaan de Leeuw, fractieleider GroenLinks Alkmaar en projectleider Landelijke Bureau GroenLinks

De Leeuw is blij dat er een centrale plek is waar raadsleden, wethouders en Tweede Kamer-leden elkaar kunnen vinden en kunnen helpen. Daarmee is ook een eind gekomen aan een wildgroei aan groepen op Facebook en in WhatsApp. Plek, daar gebeurt het voor GroenLinks-medewerkers in het hele land.