Bart op 06 May 2020

Zelfredzaamheid stimuleren werpt zijn vruchten af

Het is de droom van elk bedrijf, zelfstandige medewerkers. Vaak wordt er dan gekeken naar de taken, maar zelfredzaamheid gaat verder dan dat. Omdat het gebaseerd is op persoonlijke eigenschappen, is zelfredzaamheid moeilijk te ontwikkelen. Toch kun je als bedrijf de werkomgeving zo inrichten dat medewerkers zelfstandiger te werk gaan.

Doe het samen

Om het vertrouwen van medewerkers te krijgen moet je vanaf het begin aangeven wat je intenties zijn met betrekking tot zelfredzaamheid. Bedenk of je medewerkers wil stimuleren om zelfredzamer te worden of dat je zelf als bedrijf zelfredzaamheid faciliteert door bijvoorbeeld informatie gemakkelijker beschikbaar te maken. Dit kost tijd, maar zal op de langere termijn zijn vruchten afwerpen. Ga in dialoog met je personeel om zo individuele waarden en organisatiewaarden te kunnen verbinden. Laat duidelijk merken dat je medewerkers mee mogen denken en speel in op hun behoeftes.

Lange adem

Zoals gezegd is zelfredzaamheid stimuleren een langdurig proces dat maanden tot jaren kan duren, zorg daarom dat je er voldoende tijd voor reserveert. Onthoud dat zelfsturing een groeiproces is voor zowel medewerkers als leidinggevenden, neem dus kleine stapjes en stuur bij als dat nodig is. Om iedereen gemotiveerd te houden, helpt het om de bijdragen en successen te benoemen en zichtbaar te maken. Bij Plek delen we onze successen in onze ‘Client success’-groep, maar geven we tijdens de weekstart ook complimenten aan collega’s die een goede prestatie hebben geleverd. Dancing

Veilige werkomgeving

Zelfredzaamheid wordt een succes als iedereen er voor gaat. Geef daarom als leidinggevende het goede voorbeeld. Laat zien dat de stappen voor iedereen haalbaar zijn en wat voor winst het oplevert. Soms is het zelfs nodig om een stapje terug te doen en medewerkers zelf de leiding te laten nemen. Door een veilige werkomgeving te creëren durven medewerkers fouten te maken. Dit zorgt ook weer voor meer openheid waardoor mensen elkaar om hulp gaan vragen. Als je dit goed oppakt zal het bedrijf kosten besparen en, belangrijker, komen medewerkers met plezier naar hun werk!