1. Cases
  2. SKa Kinderopvang

SKa Kinderopvang

De PM’s van SKa Kinderopvang werken niet achter een computer en hebben geen SKa Kinderopvang e-mailaccount. Toch willen ook zij kennis delen, feedback en interactie. En niet alleen binnen de eigen locatie maar juist met anderen.

SKa Kinderopvang

De PM’s van SKa Kinderopvang werken niet achter een computer en hebben geen SKa Kinderopvang e-mailaccount. Toch willen ook zij kennis delen, feedback en interactie. En niet alleen binnen de eigen locatie maar juist met anderen.

  • Over afdelings- en locatiegrenzen heen
  • Intern en extern
  • Op ieder apparaat
  • Vervangt WhatsApp
  • Pushberichten mogelijk
  • Snel te implementeren

Veel locaties, weinig binding

De pedagogisch medewerkers van SKa Kinderopvang begeleiden kinderen in peuterspeelzalen, na- en voorschoolse opvang en tienergroepen verspreid over meerdere locaties in Amersfoort. Zij gebruikten tot voor kort AFAS Insite, maar dit voldeed niet aan de nieuwe manier van werken en was niet toegankelijk voor PM’s zonder SKa Kinderopvang e-mailaccount. Het gevolg? Eenrichtingsverkeer en weinig betrokkenheid. Een wirwar aan WhatsAppgroepjes. Hoe zorg je hier op een veilige manier voor onderlinge binding en kennisdeling? Hoe geven en krijgen regiomanagers, clustermanagers en pedagogisch medewerkers feedback? En hoe weten PM’s en kantoormedewerkers wat bij elkaar op de werkvloer speelt?

Slim maakt simpel

Plek is een laagdrempelige oplossing die goed werkt op mobiel. Samenwerken en kennis delen staan centraal. Op Plek loggen collega’s in waar en wanneer ze willen, op een computer, tablet of smartphone. Plek vervangt daarmee ook de bestaande WhatsAppgroepen, wat zorgt voor veiligheid voor de organisatie en een betere scheiding tussen werk en privé voor medewerkers. Kennis is op Plek eenvoudig te vinden en een vraag is gauw gesteld. Toegankelijk, simpel en slim.

Altijd en overal verbonden, ook extern

De medewerkers van SKa Kinderopvang zijn meer met elkaar verbonden dan ooit, over de grenzen van hun eigen locatie heen. Zelfs externen als ouderraden of partners in het IKC kunnen gecontroleerd toegang krijgen tot een afgeschermd deel van Plek. Verbinding is nu mogelijk waar en wanneer collega’s maar willen, op locatie, thuis, en onderweg.

Ook op Plek

Andere Plekgebruikers in de kinderopvang: Sinne Kinderopvang, Forte Kinderopvang, Kober kinderopvang, Vlietkinderen en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.