De medewerkerreis als leidraad

Met de medewerkerreis zet je de ervaring van de medewerker centraal, essentieel om de productiviteit en werksfeer in jouw organisatie te verbeteren.

Boek een demo

Plek timeline

De medewerkerreis

Na de klantreis - en in de zorg de patiëntreis - wordt het tijd om ook de ervaring van medewerkers in kaart te brengen. Daarin onderscheiden we drie stadia: instroom, ontwikkeling en uitstroom. Hiervan krijgt, mede vanwege de krappe arbeidsmarkt, de instroom verreweg de meeste aandacht, met recruitment- en onboardingsprogramma's. Maar als je medewerkers die al binnen zijn niet laat groeien en intrinsiek motiveert, dan komen ze voordat je het weet in de uitstroom terecht.

Instroom op Plek

De medewerkerreis begint natuurlijk met werving. Nog voordat medewerkers in dienst komen kun je ze al toegang geven tot Plek om zich te orienteren en voor te bereiden (pre-boarding). Vanaf hun eerste werkdag biedt Plek een veelzijdig onboardingsprogramma. Dit is zelf in te richten per rol, locatie of afdeling met teksten, video's, formulieren en verwijzingen, en kan over een langere tijd worden ingepland.

Afbeelding van de onboarding op een laptop

Illustratie van de medewerkerreis module

Ontwikkeling

Op Plek geven we de verschillende onderdelen van het ontwikkelingsstadium zo vorm:

  • Communicatie: met nieuws en updates, en team- en projectgroepen
  • Groei: social learning, themagroepen
  • Veiligheid en duurzame inzetbaarheid: met informatiepagina's, formulieren, kennisbank, sportgroepen
  • Coaching en mentorschap: in besloten (chat-)groepen
  • Verandering: ideeëngeneratie, participatie, discussiegroepen
  • Een goede invulling hiervan kan de betrokkenheid flink verhogen.

Uitstroom

Onder uitstroom worden vaak uitval en verzuim geschaard. Een hoge betrokkenheid gaat dit tegen. Ook biedt Plek statistieken voor het monitoren van participatie om vroegtijdig ondersteuning te kunnen bieden.

Als een medewerker de organisatie toch verlaat, dan is een goede offboarding belangrijk om kennis te borgen en te beschermen. Op Plek kunnen oud-medewerkers vervolgens verbonden blijven in alumni-groepen om als ambassadeur te fungeren - en wellicht ooit weer als medewerker terug te keren.

Afbeelding van een werknemer die Plek gebruikt

Download nu ons e-book over medewerkerbetrokkenheid

Download E-book