Aan de slag met innovatie? 5 Tips om inefficiëntie te voorkomen

Profile picture for user Aron
by Aron

Aan de slag met innovatie? 5 Tips om inefficiëntie te voorkomen

Normaal gesproken is innovatie natuurlijk al enorm belangrijk, maar de Coronacrisis stelt veel bedrijven voor enorme uitdagingen. Van compleet nieuwe concepten, tot het omgaan met thuiswerken. Alles wordt op de weegschaal gelegd en de creatieve breinen van ons land maken overuren. We horen natuurlijk enorm vaak dat innovatie goed is en dat innovatie onmisbaar is. Helaas is het niet altijd even duidelijk wat en wanneer iets nu tot innovatie wordt gerekend. Daarom wordt er binnen veel organisaties niet efficiënt vernieuwd. Maar wat gaat er dan mis? Om toch efficiënt te werk te kunnen gaan hebben we vijf tips voor je op een rijtje gezet.
 

innovatie-5-tips-om-inefficiency-te-voorkomen


Tip 1: Staar je niet blind op disruptieve innovatie

Vaak wordt er gedacht dat alle grote uitvindingen of totale nieuwe werkwijzen innovaties zijn en hoopt elk bedrijf een nieuwe gouden graal te bemachtigen. Helaas zorgt deze vorm van innovatie waarbij ingrijpende vernieuwingen worden gezocht vaak voor ontwrichting en verstoring van de dagelijkse gang van zaken. Een ingrijpende innovatie wordt dan ook vaak ondergang van zijn eigen succes.
Natuurlijk hopen we allemaal op een doorslaggevend idee dat de wereld op zijn grondvesten doet trillen, maar innovatie binnen je onderneming gebeurt al wanneer je kleine ontwikkelingen doormaakt. Het verbeteren van een werkproces of een kleine aanpassing aan je product is al innovatie en daarmee onmisbaar voor elke organisatie. Wie weet brengt een kleine verbetering in je productieproces een keten van efficiëntie met zich mee.

Tip 2: Betrek iedereen

Betrek je medewerkers bij elke vorm van innovatie. Zij zijn namelijk dé experts in hun vakgebied en in hun werkproces. Doordat ze elke dag te maken krijgen met het product, met de werkwijzen, met de klanten en met de interne communicatie zitten ze boordevol ideeën. Laat innoveren dus niet alleen over aan één team, maar geef je medewerkers een stem. Laat ze meedenken aan belangrijke thema’s, schrijf wedstrijden uit voor het beste idee en neem de ideeën van je medewerkers serieus. De input van allemaal verschillende kanten leidt daarbij ook vaak tot zeer verrassende inzichten. 

Tip 3: Innovatie is investeren

Ben bereidt om te investeren in nieuwe ideeën en ben niet bang om te verliezen. Niet alle innovaties slaan aan en niet alle ideeën zijn even goed. Maar toch moeten we investeren om vooruit te blijven gaan. Bovendien is elke investering altijd gericht op lange termijn. Neem het ook voor lief dat nieuwe ideeën moeten groeien, uitgewerkt moeten worden en moeten aanslaan. Neem hier de tijd voor, geef je medewerkers de ruimte en de tijd om het idee uit te werken en kom waar nodig en mogelijk ook met de financiële middelen die ze nodig hebben.

Tip 4: Beter goed gejat? 

Het spreekwoord zegt het al, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Als additie daarop: je moet niet altijd het wiel zelf willen uitvinden. Je kunt bedrijfstakoverstijgende innovatie toepassen, Hierbij kijk je buiten je eigen bedrijf en zelfs buiten je eigen sector om basisideeën toe te passen in je eigen sector/onderneming. Hierbij kan je denken aan het binnenhalen van kennis, expertise, middelen en producten die in andere sectoren worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is BMW, die voor de bediening van een geavanceerd navigatiesysteem gekeken heeft naar de controllers van Playstation. Hierdoor werd een zeer moeilijk systeem makkelijk bedienbaar voor iemand die wel eens een spelcontroller heeft vastgehouden. Let er natuurlijk wel op dat er patenten en intellectueel eigendom bestaat, maar algemene basisideeën kunnen best overgenomen worden.

Tip 5: Gebruik een goed Platform
Een goed platform zorgt voor een duidelijk en overzichtelijk overzicht van verschillende thema’s en ideeën. Daarbij maakt je het mogelijk om met een platform al je medewerkers te betrekken en zo de beste ideeën te krijgen. 

Bij Plek hebben we in de afgelopen maanden de ideeën generator doorontwikkeld die een organisatie in staat om iedereen mee te laten denken over belangrijke thema’s binnen de organisatie. Laat je creatieve team vraagstukken opstellen binnen thema’s als duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. De vraagstukken worden door middel van de ideeëngenerator overzichtelijk geordend en inzichtelijk voor de gehele organisatie.
Met deze module geef je medewerkers een serieuze stem en laat je ze meedenken. Je eigen interne experts hebben natuurlijk goede ideeën. Ze werken immers dagelijks binnen hun vakgebied met de bijbehorende middelen.
Beoordeel e aangedragen ideeën op relevantie, prioriteit, haalbaarheid en kwaliteit, maar laat ook hier je medewerkers meebeslissen. Door te stemmen zie je wat er leeft bij je organisatie en waar het meest behoefte aan is.
Wanneer een idee veel animo heeft (en je hier ook als organisatie achter staat), kun je hierin investeren met mankracht, tijd en geld. Wanneer een idee wordt uitgewerkt kun je de voortgang monitoren door updates uit te vragen en een nieuw label aan het idee te hangen.
Meer over de toepasbaarheid van de ideeëngenerator vind je hier.