Online participatie: Hoe begin je?

Profile picture for user Justus
door Justus

Online participatie: Hoe begin je?

Vaak haperen participatie projecten al voordat ze goed en wel zijn begonnen. Vijf tips om de belangrijke eerste fase succesvolle te doorlopen.

In het artikel 'Online particpatie, zo doe je dat' zijn we uitgebreid ingegaan hoe je alle spelers binnen het sociaal domein zo goed mogelijk kan betrekken. De belangrijkste uitgangspunten geven daarvoor een houvast. Maar ook die uitgangspunten kunnen niet zonder een goede projectstart. Daarvoor zijn deze vijf tips bedoeld.

 1. Stel doelen 
  Start met een klein groepje interne betrokkenen. Zet bescheiden doelen op een rij. Denk daarbij aan de belangen van iedereen, per doelgroep. Het opstellen van doelgroep-profielen en de bijbehorende rollen en belangen helpt hierbij.
 2. Betrek de juiste mensen 
  Betrek zo vroeg mogelijk je doelgroepen bij het project. Denk aan cliënten, professionals, ambtenaren en instellingen. Houdt interactieve sessies en test je doelstellingen! Terwijl je feedback en input krijgt, bouw je ook betrokkenheid op. Dit is de eerste stap naar succesvolle activatie van de doelgroep
 3. Begin klein, concreet en simpel 
  Overlaad je doelgroep niet met mogelijkheden en informatie. Zorg dat wat je doet er toe doet, heel simpel is (lees 'intuïtief') is en goed werkt, inclusief de noodzakelijke opvolging.
 4. Geef het de juiste aandacht 
  Een participatieplatform invoeren is technisch niet complex, maar de aandacht die nodig is om het een succes te maken, wordt meestal onderschat. Als het platform er eenmaal is, gaat het verder niet vanzelf! Zorg voor een enthousiaste community manager en geef die ook de ondersteuning en de middelen om er iets van te maken.
 5. Experimenteer! 
  Veranderingen binnen het sociale domein zijn complex. Met veel betrokken partijen en nieuwe vragen waarop het antwoord niet direct te geven is. Een participatieplatform helpt te verbinden en grenzen te verbreken, als je het op de juiste manier doet. Tijd voor een experiment!

Eenmaal begonnen, dan komen de volgende vragen aan bod: Hoe krijg je cliënten zo ver om te participeren? Hoe interacteren cliënten en professionals online? Hoe houden we mensen betrokken? De uitgangspunten daarvoor lees je hier >