Bijscholing op afstand

Profile picture for user Esther
door Esther

Bijscholing op afstand

In tijden van grote verandering wordt het vertrouwde bijscholingsprogramma op de proef gesteld. De nieuwe thuiswerk situatie en bijbehorende uitdagingen vragen om een verscherpte aanpak in het leerplan. Want hoe bereik en activeer je medewerkers om te leren op afstand?

Via Plek kunnen medewerkers zich inschrijven voor cursussen of trainingen. Elke ingeschreven medewerker komt in een speciaal aangemaakte cursusgroep terecht, waar de (online) trainingen worden gedeeld. In die groep kunnen deelnemers tips en ervaringen uitwisselen. Op deze manier behoudt je het sociale aspect van samen leren, ondanks de afstand.

De programmamanager versterkt het sociale aspect nog meer, door middel van een korte quiz of een stelling. Een programma kan (deels) informatief van aard zijn en tekst of video bevatten, maar dus ook een interactief karakter krijgen.

Een ‘cursusprogramma’ bestaat doorgaans uit verschillende onderdelen: bijvoorbeeld een introductiebericht, een voorbereidend onderdeel voor de sessie(s), een quiz na afloop van de sessie(s) en een feedbackmoment. 

Door programma’s in te stellen kun je medewerkers op afstand van tijd tot tijd opnieuw aanhaken. Als de programmaonderdelen eenmaal ingesteld zijn, worden ze automatisch ingezet op het door de beheerder aangegeven moment. Er is dus sprake van het automatiseren van belangrijke communicatiestromen richting de (online) cursusgroep(en). Dit verhoogt efficiëntie vanuit het management perspectief en creëert tegelijkertijd structuur voor cursusdeelnemers. 

Live programma’s beheren tijdens online trainingen

Nu er in tijden van corona afstand gehouden moet worden is er meer behoefte aan online leren, waarbij ook bijeenkomsten online moeten plaatsvinden. Break-out rooms in een tool voor videobellen zijn handig, maar wat als je meer sturing wil geven tijdens een videocall (op Plek)? De ‘live programmamanager’ op Plek stelt de host van de cursus nu in staat om gebruikers realtime door programmastappen te laten lopen. Wil je meer informatie over realtime programma's beheren? Neem dan contact met ons op via +31 20 3697577!