Overheid

Overheid

Communiceer veilig met collega's, ongeacht hun afdeling of fysieke locatie. Start nu en zorg direct voor kennisdeling, verbinding en burgerparticipatie.

Veilig kennis delen en verbinden

Met Plek communiceer je eenvoudig en snel met al je collega's. Top-downcommunicatie kun je kwijt in nieuwsberichten, informatiepagina's en documenten. Verbinding en engagement stimuleer je via gebruikersgedreven content: gebruikers maken zelf kennis- of interessegroepen en evenementen aan. Ongeacht waarvandaan ze werken, want natuurlijk werkt de Plek app overal en op ieder apparaat. Met Plek communiceer je ook veilig met externen zoals burgers, ondernemers, gemeenten, en waterschappen.

Veilig kennis delen en verbinden
Deel eenvoudig nieuws, kennis, documenten en agenda's
Koppel Plek met Office 365 voor optimale samenwerking
Plek is transparant, laagdrempelig en intuïtief
Ervaren begeleiding, bewezen aanpak
Persoonlijke onboarding en activatie van medewerkers
Snelle doorontwikkeling, in nauw overleg met onze klanten

Beter samenwerken, ook met externe partijen

Beter samenwerken, ook met externe partijen

Plek biedt beveiligde en afgeschermde toegang voor externe gebruikers zoals belangenverenigingen of participerende burgers. Zo wordt samenwerken en communiceren makkelijk, en blijft gevoelige informatie altijd veilig. De chat is goed beveiligd en alle data wordt veilig en professioneel gehost in Nederland.

Slim maakt simpel

Plek is laagdrempelig en stimuleert verbinding en kennisdeling. Gebruik de integratie met Office 365, de takenmodule en de veilige chat voor soepele samenwerking en afstemming, en zorg direct voor betrokken ambtenaren, meer burgerparticipatie en geëngageerde ondernemers. Geen gebruikerstraining nodig!

Slim maakt simpel
Veilig samenwerken: integratie met Office 365

Integratie met Office 365

De functionaliteiten van Plek kunnen op een flexibele en zeer veilige manier verbonden worden met Office 365. Denk aan het samenwerken aan documenten, het synchroniseren van gebruikers en groepen en een startpaginakoppeling.

Case: de zelfsturende teams van de gemeente Berkelland

In deze case lees je hoe Plek de zelfsturende teams van de gemeente Berkelland verbindt.

Plek verbindt ook de medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het College voor de Rechten van de Mens, de Politie, de Taalunie en Holland Rijnland. Meer weten? Neem contact met ons op: bel 020-3697577 of e-mail info@plek.co.