Plek en de overheid

Veilig kennis delen en verbinden

Laptop @mention

Met Plek communiceer je eenvoudig en snel met al je collega's. Top-downcommunicatie kun je kwijt in nieuwsberichten, informatiepagina's en documenten.

Verbinding en engagement stimuleer je via gebruikersgedreven content: gebruikers maken zelf kennis- of interessegroepen en evenementen aan. Ongeacht waarvandaan ze werken, want natuurlijk werkt de Plek app overal en op ieder apparaat. Ook communiceer je veilig met externen zoals burgers, ondernemers, gemeenten, en waterschappen.

Deel eenvoudig nieuws, kennis, documenten en agenda's
Koppel Plek met Office 365 voor optimale samenwerking
Plek is transparant, laagdrempelig en intuïtief
Ervaren begeleiding, bewezen aanpak
Persoonlijke onboarding en activatie van medewerkers
Snelle doorontwikkeling, in nauw overleg met onze klanten

Beter samenwerken, ook met externe partijen

Plek biedt beveiligde en afgeschermde toegang voor externe gebruikers zoals belangenverenigingen of participerende burgers. Zo wordt samenwerken en communiceren makkelijk, en blijft gevoelige informatie altijd veilig. De chat is goed beveiligd en alle data wordt veilig en professioneel gehost in Nederland.

Samenwerken documenten
Homepagina

Slim maakt simpel

Plek is laagdrempelig en stimuleert verbinding en kennisdeling. Gebruik de integratie met Office 365, de takenmodule en de veilige chat voor soepele samenwerking en afstemming, en zorg direct voor betrokken ambtenaren, meer burgerparticipatie en geëngageerde ondernemers. Geen gebruikerstraining nodig!

Case: de zelfsturende teams van de gemeente Berkelland

In deze case lees je hoe Plek de zelfsturende teams van de gemeente Berkelland verbindt.

Plek verbindt ook de medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het College voor de Rechten van de Mens, de Politie, de Taalunie en Holland Rijnland. Meer weten? Neem contact met ons op: bel 020-3697577 of e-mail info@plek.co.