Plek innovatiereactor

Plek innovatiereactor

Plek innovatie

De Plek innovatiereactor

Speciaal voor het aanjagen van brede innovatie binnen organisaties heeft Plek de innovatiereactor. In dit aparte onderdeel van Plek kun je ‘challenges’ uitzetten in de organisatie (of delen daarvan), waarop medewerkers ideeën kunnen indienen. Collega’s kunnen elkaars ideeën dan bediscussiëren en waarderen.

Breng innovatie bedrijfsbreed onder de aandacht
Genereer ideeën van een grote gevarieerde groep
Betrek medewerkers op een laagdrempelige manier
Zet een goed idee direct om in een projectgroep
Ook de werkvloer doet mee dankzij de app
Ook voor participatie en medezeggenschap

Onderbouwde methodiek

De Plek innovatiemodule is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat wijst uit dat concrete challenges (vraagstellingen) tot veel bruikbaardere ideeën leiden dan bijvoorbeeld een algemeen innovatieforum. Ook is het belangrijk dat innovatiecoaches collega’s begeleiden om ideeën op te kweken door verschillende ontwikkel stadia.

Participatie en medezeggenschap

Natuurlijk is de reactor met zijn challenges en ideeën/bijdragen ook zeer geschikt om belangrijke strategische en sociale thema’s samen te bespreken en te toetsen. Denk hierbij aan duurzaamheid, diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nog een stap verder is medewerkers medezeggenschap geven in de besluitvorming. Betrokkenheid gegarandeerd! 

Participatie
laptop-innovatie - plek

Snel live 

De Plek innovatiereactor is snel te implementeren: je kunt binnen enkele weken ‘live’. Een effectieve tool om innovatiethema’s breed onder de aandacht te brengen en medewerkers op een laagdrempelige manier te betrekken bij het bespreken en waarderen van ideeën, ongeacht hun rol of locatie.

Heembouw

Benieuwd hoe Heembouw innovatie intern op de kaart heeft gezet met Plek? Je leest het in onze klantcase!