Plek visie

Wij geloven dat je alleen echte betrokkenheid creëert als je leert denken vanuit het perspectief van de medewerker

Onze visie

Plek bekijkt communicatie vanuit de beleving van medewerkers. Die zijn steeds veeleisender: ze willen interessant werk, leuke collega’s, zichzelf continu ontwikkelen en meepraten over hun toekomst. Als organisatie kun je je doelen alleen maar bereiken als deze op één lijn liggen met die van je medewerkers. Anders vertrekken ze naar een andere organisatie.

Ook ontstaan er nieuwe organisatievormen: zelfsturende teams en task forces, een schil van freelance medewerkers en ZZP’ers, nauwe samenwerking met externe (keten-)partners. Processen en structuren worden steeds flexibeler en veranderen continu. En dit heeft impact op de manier van werken.

Meer dan

De wereld van werk staat op zijn kop

Nederland kent een miljoen ZZP’ers; millennials blijven gemiddeld maar twee tot drie jaar bij een werkgever; en volgens Gallup voelt maar 12% van werknemers zich betrokken bij zijn werk. De nieuwe norm is flexibilisering, zelfsturing en samenwerking met externen.

Medewerkerbeleving

Medewerkerbeleving

Organisaties moeten op een fundamenteel andere manier leren communiceren, waarbij de medewerker centraal staat. Alleen dat leidt tot echte betrokkenheid, zowel van werknemers, als van freelancers of externe samenwerkingspartners. Plek denkt daarom vanuit de behoeften van medewerkers: een goede onboarding, makkelijk samenwerken in teams, echte tweeweg communicatie, zelforganisatie, persoonlijke verbindingen en mogelijkheden voor ontwikkeling en meedenken – alles overzichtelijk op één platform.

Betrokkenheid

Meer dan een sociaal intranet alleen

Ondertussen blijft Plek natuurlijk wel een werktool: als sociaal intranet, intern kennisdeel- of communityplatform, of samenwerkplek. Maar door ook bij de inrichting en inhoud te kijken vanuit de medewerkerbeleving bereik je ook organisatiedoelen als effectievere communicatie, bredere kennisdeling, efficiëntere samenwerking, geringer ziekteverzuim en lager verloop. Meer weten over onze oplossing? Kijk dan ook eens op onderstaande pagina!

Medewerkerreis

Meer dan

Download nu ons e-book over medewerkerbetrokkenheid

Download E-book