1. Cases
  2. Novicare

Novicare

Met zeven vestigingen en honderdtachtig behandelaren in dertig multidisciplinaire teams, is expertise bij Novicare volop aanwezig. Maar hoe wissel je deze kennis nu op een makkelijke manier met elkaar uit? En hoe vind je collega’s vervolgens simpel en snel, als ze zich eigenlijk niet vanzelfsprekend op dezelfde plek bevinden?

Novicare

Met zeven vestigingen en honderdtachtig behandelaren in dertig multidisciplinaire teams, is expertise bij Novicare volop aanwezig. Maar hoe wissel je deze kennis nu op een makkelijke manier met elkaar uit? En hoe vind je collega’s vervolgens simpel en snel, als ze zich eigenlijk niet vanzelfsprekend op dezelfde plek bevinden?

  • Sterke vermindering van e-mailstromen dankzij Plek
  • Gepersonaliseerde nieuws lezen wanneer je maar wil
  • Veel sneller toegang tot protocollen, documenten en collega's
  • Expertise en kennis beter vindbaar

Novicare: hoogst persoonlijk!

Dat was de uitdaging waar Novicare bij de keuze van hun nieuwe sociale intranet voor stond. De oplossing werd gelukkig al snel gevonden in een gezamenlijk platform met als ultiem doel: onderling expertise uitwisselen en collega’s verbinden op een plek waar iedereen zich thuis voelt.

Novinet

En zo geschiedde! Het intranet kreeg de naam Novinet; een platform waar nu al meer dan 180 behandelaren waaronder artsen, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en ondersteunende diensten actief zijn.

Iedereen gelijk, maar niemand hetzelfde

Dankzij Novinet kunnen behandelaren makkelijk kennis delen en zijn ze zelf via hun profiel ook online snel te vinden. Collega’s hebben ieder een ingevuld kennisprofiel en zijn daarmee veel makkelijker op hun expertise te raadplegen. Ook wordt kennis voortaan snel en makkelijk gedeeld. In de speciaal daarvoor ingerichte vakgroepen bijvoorbeeld. Zoals de vakgroep psychologen. Een psycholoog kan hierin een nieuwe richtlijn met collega’s delen. Voorheen werd dat gedaan met een e-mail naar 25 mensen, die vaak weer reageerden met een ‘reply to all’. Nu gebeurt het via een berichtje op Novinet.

Sinds Novinet zien we dat collega’s sneller en vaker een berichtje delen over waar ze mee bezig zijn in hun vakgroep of regio. En onze mailstromen zijn verminderd, omdat we de interne communicatie grotendeels via Novinet doen. Interne nieuwsbrieven via de mail vonden mensen te lang en te frequent, nu kijken ze wanneer het ze zelf uitkomt. En waar we misschien nog wel het meeste profijt van hebben, zijn de profielen en groepen waar mensen elkaar op expertise kunnen vinden en kennis kunnen uitwisselen. Wij zijn heel blij met Novinet," aldus Inge Boderie, Communicatieadviseur bij Novicare.

"Waar we misschien nog wel het meeste profijt van hebben, zijn de profielen en groepen waar mensen elkaar op expertise kunnen vinden en kennis kunnen uitwisselen."

Inge Boderie, Communicatieadviseur Novicare

Mooie cijfers

Novinet wordt inmiddels actief gebruikt. Maar liefst 91 procent van de medewerkers is inmiddels actief en in slechts zes maanden tijd zijn er al 585 berichten gepost en 50 actieve groepen ontstaan. Ook de zoekopdrachten zijn flink toegenomen! Zo werd er al meer dan drieduizend keer naar specifieke informatie op Novinet gezocht. De toekomst ziet er dus rooskleurig uit!