Cases

Bouwvakkers en uitvoerders

Samen blijven bouwen

Hoe creëer je meer verbondenheid tussen verschillende bedrijfsonderdelen als het merendeel van je medewerkers veel op pad is? De oplossing heeft TBI Infra onlangs gevonden, door samen met de collega’s van Plek, een nieuw mobiel intranet uit te rollen.

Leer-werkbedrijven

Prins Heerlijk

Prins Heerlijk helpt jonge mensen met ernstige leerproblemen en/of een functiebeperking zich te ontwikkelen tot dienstverlenende medewerkers in de horeca, detailhandel en zorg. Ze hebben hiervoor verschillende teams in verschillende vestigingen. Plek zorgt voor onderlinge betrokkenheid. Zonder poespas.

Culturele instellingen

het Groninger Forum werkt beter samen met Plek

In het hoge noorden verrijst een ontmoetingsplek voor nieuwsgierige mensen: het Groninger Forum. Een fusieorganisatie van verschillende groepen nuchtere noorderlingen met allen een geheel eigen organisatiecultuur. Via Plek zorgt het Groninger Forum voor onderlinge verbinding.

Politici

politici werken beter samen met Plek

GroenLinks groeit hard en gooide hoge ogen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekende een flink aantal nieuwe raadsleden, en dus behoefte aan een centrale plek waar alle raadsleden, wethouders en Tweede Kamerleden elkaar vinden en helpen. Dat werd de eigen community Plek.

Bouwers

bouwers

Een bekend probleem bij bouwbedrijven: collega's op de bouwplaats zijn moeilijker te bereiken dan kantoorpersoneel. Ze werken niet achter een computer en hebben vaak ook geen e-mailadres van de zaak. Ook Heembouw ervoer dit, maar wist het hele bedrijf te verbinden met Plek.

Pedagogisch Medewerkers

pedagogisch medewerkers

De PM’s van SKA Kinderopvang werken niet achter een computer en hebben geen SKA Kinderopvang e-mailaccount. Toch willen ook zij kennis delen, feedback en interactie. En niet alleen binnen de eigen locatie maar juist met anderen.