Cases

Zorgorganisaties

Zorgorganisaties werken beter samen met Plek

Met zeven vestigingen en honderdtachtig behandelaren in dertig multidisciplinaire teams, is expertise bij Novicare volop aanwezig. Maar hoe wissel je deze kennis nu op een makkelijke manier met elkaar uit? En hoe vind je collega’s vervolgens simpel en snel, als ze zich eigenlijk niet vanzelfsprekend op dezelfde plek bevinden?

Bouwvakkers en uitvoerders

Samen blijven bouwen

Hoe creëer je meer verbondenheid tussen verschillende bedrijfsonderdelen als het merendeel van je medewerkers veel op pad is? De oplossing heeft TBI Infra onlangs gevonden, door samen met de collega’s van Plek, een nieuw mobiel intranet uit te rollen.

Leer-werkbedrijven

Prins Heerlijk

Prins Heerlijk helpt jonge mensen met ernstige leerproblemen en/of een functiebeperking zich te ontwikkelen tot dienstverlenende medewerkers in de horeca, detailhandel en zorg. Ze hebben hiervoor verschillende teams in verschillende vestigingen. Plek zorgt voor onderlinge betrokkenheid. Zonder poespas.

Culturele instellingen

het Groninger Forum werkt beter samen met Plek

In het hoge noorden verrijst een ontmoetingsplek voor nieuwsgierige mensen: het Forum Groningen. Een fusieorganisatie van verschillende groepen nuchtere noorderlingen met allen een geheel eigen organisatiecultuur. Via Plek zorgt het Forum Groningen voor onderlinge verbinding.

Politici

politici werken beter samen met Plek

GroenLinks groeit hard en gooide hoge ogen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekende een flink aantal nieuwe raadsleden, en dus behoefte aan een centrale plek waar alle raadsleden, wethouders en Tweede Kamerleden elkaar vinden en helpen. Dat werd de eigen community Plek.

Bouwers

bouwers

Een bekend probleem bij bouwbedrijven: collega's op de bouwplaats zijn moeilijker te bereiken dan kantoorpersoneel. Ze werken niet achter een computer en hebben vaak ook geen e-mailadres van de zaak. Ook Heembouw ervoer dit, maar wist het hele bedrijf te verbinden met Plek.