Onze aanpak

Een goede uitrol en een geslaagde activatie zijn essentieel voor het succes van een sociaal platform

Bekijk de gratis demo

Plek basis aanpak

Gefaseerde uitrol

Het juiste platform is een goede start, maar wij van Plek helpen jullie ook dit tot een succes te maken. Onze aanpak hangt af van jullie doelstellingen en de ontwikkelingfase waarin jullie organisatie zich bevindt. We onderscheiden daarin drie niveaus, die we hieronder bespreken. Waar we ook beginnen, we helpen jullie uiteraard graag naar een hoger niveau. Dat kan ook in meerdere stappen over een langere tijd.

Onze visie

1. Implementeren van de medewerkerreis

Elke uitrol van Plek begint met een goede inbedding en inrichting. We werken in vijf werkstromen aan toegang en veiligheid, structuur en content, en activatie en community. We richten o.a. onboarding, nieuwsvoorziening, team- en projectgroepen, en profielen in en zorgen dat belangrijke content (handboeken, regelingen, contactinformatie) makkelijk vindbaar is. Ambassadeursgroepen van medewerkers spelen een belangrijke rol bij (de keuzes in) alle werkstromen.

5 stromen fases

Plek spel

Voor werksessies met ambassadeurs gebruiken wij een bewezen methodiek. Een van de hulpmiddelen daarbij is het Plek bordspel, waarmee deelnemers snel een goed idee krijgen van de mogelijkheden en toepassingen van Plek. We laten het spel na afloop van de sessie achter, zodat jullie het ook zelf kunnen spelen met nieuwe groepen collega’s.

2. Sociale communicatie

Het volgende niveau in de toepassing van Plek is het stimuleren van sociale communicatie. Bij veel klanten doen we dit samen met de implementatie, maar soms ook als aparte stap nadat de basisfuncties van Plek zijn ingeburgerd. Hierbij gaat het om het inbedden van sociale communicatie in werkprocessen, het faciliteren van zelforganisatie, en het creëren van een platform voor discussie, inspraak en sociaal leren. Het spreekt vanzelf dat medewerkers hierbij de drijvende kracht zijn.

Laptop zorgzaam hompage + onboarding

Plek activatie monitor

3. Faciliteren van communities

Als laatste helpen we jullie graag met het bouwen van interne communities en netwerken. In onze optiek moet dit uitgaan van de medewerkers zelf. We laten ze zien hoe ze zelf verbindingen kunnen leggen om anderen te helpen door kennis te delen, sociale verbanden te creeren of te coachen. Een bekende methodiek hierbij is working out loud. Behalve tot werkgeluk en zelfontplooiing leidt dit ook tot grotere betrokkenheid en effectiviteit.

Meer weten over onze aanpak? Download dan hier onze beknopte reisgids over Plek.

Download nu ons e-book over medewerkerbetrokkenheid

Download E-book