Innovatie en participatie op Plek

Vraag gericht om ideeën en input uit de hele organisatie

Bekijk een gratis demo

Plek medewerker app

Laat iedereen meedenken

Op Plek betrek je iedereen bij innovatie, vernieuwing en verandering. Je stelt concrete uitdagingen of vragen waarop groepen mensen ideeën kunnen aandragen. Anderen kunnen hier op reageren en ze waarderen. De beste ideeën gaan door naar de volgende ronde of worden direct omgezet.

Brede innovatie en participatie

Vernieuwing en verandering worden in organisaties te vaak door een kleine groep bedacht en gemanaged. Dat terwijl er overal in de organisatie ideeën zijn, mensen graag willen meedenken en iedereen uiteindelijk mee moet. Op Plek laat je iedereen meedenken, maar geef je wel goed richting aan dit proces met concrete invulvelden in de uitvraag, duidelijke eigenaren voor subthema’s, en stage gates tussen verschillende ontwikkelstadia van ideeën.

Plek op mobiel

Groep

Zet goede ideeën direct om

Medewerkers gericht om input vragen kan natuurlijk over veel meer onderwerpen dan innovatie alleen. Collega’s laten meedenken over strategische keuzes, veranderingen en het hogere doel van de organisatie leidt tot veel betrokkenheid en draagvlak. En op Plek zet je goede ideeën en initiatieven direct om in werkgroepen en houd je iedereen op de hoogte van progressie.

Innoveren kun je leren

De top van organisaties is vaak sceptisch over de rol van medewerkers bij innovatie. Maar als je innovatie klein en praktisch maakt en alle ideetjes bij elkaar op telt, dan kun je als organisatie het verschil maken.

Onboarding

Breman

Breman is niet alleen een specialist in installatietechniek, maar is ook een specialist in alternatieve organisatie, democratie en zelfbestuur. Medewerkers hebben net zoveel te zeggen als aandeelhouders. Besluitvorming én winst worden 50/50 gedeeld. En dat meedenken, dat doen ze voor een groot deel ook op Plek!

Bekijk case

Download nu ons e-book over medewerkerbetrokkenheid

Download E-book